Banskoštiavnický betlehem

Kontakt

Banskoštiavnický betlehem nájdete v dvore Radničného Námestia v Banskej Štiavnici. Betlehem sa nachádza hneď oproti vchodu do dvora.


Radničné Námestie 11/20,
Banská Štiavnica, 96901, Slovensko
+421 908 250 917, +421 902 914 683,
stiavnicky.betlehem@googlemail.com