Banskoštiavnický betlehem

Vstupné

Banskoštiavnický betlehem nie je dotovaný štátom, cirkvou a ani inou inštitúciou. To je dôvod prečo na jeho prevádzku, údržbu a ďalší rozvoj musíme vyberať symbolické vstupné.

Dospelí 1,50 €
Študent 1 €
Dôchodca 1 €
Deti od 6 r. 1 €